Aardbevingen in Nederland
hoe vaak komen ze voor?

In Noord-Nederland komen regelmatig aardbevingen voor. Gelukkig verschilt de kracht en het aantal aardbevingen per jaar. De laatste jaren lijkt het noorden van Nederland gelukkig steeds minder last van aardbevingen te hebben. Het grootste aantal aardbevingen in Nederland vond plaats in 2013. In dat jaar werden er maar liefst 30 aardbevingen gemeten. In 2018 waren er 15 aardbevingen. In 2019 11 en in 2020 vonden er 16 aardbevingen plaats. Wat het gasveld in Groningen betreft, daar kwamen in 2020 69 aardbevingen voor. Ook dit is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Om een voorbeeld te noemen, in 2019 was er sprake van 85 aardbevingen.

Aardbevingen en het KNMI

De taak van het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, heeft als taak om de Nederlandse bevolking op de hoogte te houden wat betreft de seismologische activiteiten. Omdat het KNMI zelf de metingen verricht weten ze precies hoe sterk de aardbevingen zijn.

Meten is niet de enige taak van het KNMI. Ze doen ook onderzoek naar de impact van de aardbevingen en onderzoeken oorzaken van eventuele trillingen in zowel de ondergrond als in de atmosfeer.

Waarom zijn er de laatste jaren steeds meer kleine aardbevingen gemeten?

In eerste instantie zou je denken dat het aantal aardbevingen juist toeneemt. Toch is dit gelukkig niet waar. Vanaf het jaar 2014 is het KNMI begonnen met het aantal geofoons en versnellingsmeters uit te breiden.

Dit zorgt ervoor dat ook kleine aardbevingen van minder dan 1,5 waargenomen kunnen worden. Voor 2015 was het niet mogelijk om bevingen die een magnitude van minder dan 1,5 hadden niet worden opgemeten.

De schaal van Richter

Door de jaren heen zijn er verschillende schalen opgesteld waarmee de kracht van aardbevingen gemeten kan worden. Grondbewegingen worden gemeten door amplitudes. Dit wordt omgerekend naar de kracht van de aardbeving. Het verschil in de schalen om aardbevingen te meten zit in het soort golf waar de amplitude bij gebruikt wordt. De schaal van Richter wordt als bekendste schaal om aardbevingen te meten ook wel de lokale magnitude genoemd. De schaal van Richter is de meest bekende schaal voor het meten van de kracht van aardbevingen. Ook de Europese Macroseismische schaal en de schaal van Mercalli kunnen de kracht van een aardbeving meten.